Zdielať  |
O nás   O nás
Kontakt   Kontakt
Cenník   Cenník
 
Kategorie
 
 
 

Články / DETOXIKÁCIA V NAŠOM ŽIVOTE
 
Otázkou dlhovekosti, t.j. ako zaobchádzať z vlastným fyzickým telom aby fungovalo dlhodobo a bez problémov sa zaoberalo ľudstvo už od pradávna. Zdravie ako pojem, by sa malo nachádzať na prvom mieste v našom rebríčku hodnôt. Ak chceme premýšľať v súvislostiach s touto problematikou, nevyhneme sa termínu – detoxikácia ľudského organizmu.

Aby ľudské telo mohlo bezchybne fungovať potrebuje čisté vnútorné prostredie. Iba organizmus dokonalo zbavovaný jedov má veľkú odolnosť voči nepriaznivým vplyvom a dokáže sa dlhodobo udržať vo výbornej zdravotnej kondícii. Napriek tomu, že ľudský organizmus má svoj automatický mechanizmus detoxikácie, predsa len časom, starnutím, dochádza v ňom ku kumulácii mnohých škodlivín. Tie vedú k nefunkčnosti orgánov, chronickým poruchám a ochoreniam, až k smrti. Nahromadenie toxínov v staršom veku je zákonité.

Cieľom detoxikácie je odstraňovať , odbúravať z tela tieto jedovaté látky, ktoré sa v priebehu života človeka postupne ukladajú v jeho tkanivách. Toto je cesta za čistotou vnútorného prostredia, ktorá umožní organizmu pracovať bezchybne podľa jeho pôvodného genetického programu. Často po odstránení cudzorodých látok alebo mikrobiálneho ložiska z príslušného tkaniva, vymiznú aj konkrétne zdravotné problémy. Totiž iba čisté tkanivo pracuje bezchybne a jeho funkčnosť je dlhodobá. Detoxikácia má teda dve funkcie: liečebnú a preventívnu.

Choroby a zdravotné problémy nikdy nespôsobuje len jeden toxín. Ide o súhrn problémov psychického a emocionálneho charakteru, imunitný a nervový systém, metabolizmus, genetika...a i. Proces detoxikácie metódou Joalis nie jednoduchý postup, ktorý by vždy zaručene viedol k cieľu. Vyžaduje skúseného a vzdelaného odborníka v tejto oblasti, ako aj účinné prostriedky. Neprevádza sa jediným spôsobom dogmaticky. Najprv sa namerajú konkrétne „aktívne“ toxické záťaže v presne určených lokalitách v ľudskom tele. Potom sa stanový stratégia a postup detoxikácie. Jej priebeh je potrebné riadiť, kontrolovať, premýšľať nad jeho súvislosťami, odstraňovať prípadné chyby. Mať k dispozícii účinné preparáty na riešenie konkrétnych záťaží. Či detoxikácia skutočne prebehla, ako aj všetky merania sa prevádzajú prístrojom Salvia, ktorý vznikol pre potreby detoxikačnej medicíny.

Detoxikáciu je potrebné vykonávať nepretržito, systematicky a dôkladne počas celého života. Nie nárazovo, sporadicky. Je to nikdy sa nekončiaci proces, ktorý by mal začať už dlho pred naším počatím a narodením a prebiehať až do konca života. Je jedným zo základných predpokladov dlhého života pri plnom zdraví a vitalite.

(Uverejnené, VITALITA, júl, 2012)
 

Foto: Martin Srnák

Copyright © 2018 www.zdravetelo.com

               

Otváracie hodiny

Po-Pia 8:00 do 18:00 hod. Podľa objednávky

So- Ne + 50% príplatok

 
Powered by Webcredit s.r.o.